برنامه تجربه کار کانادایی

دولت کانادا اذعان می کند که گروه بزرگی از افراد ماهر در کانادا زندگی می کنند، آنهایی که ریشه های خود را ایجاد کرده اند و مقدمات آینده را در این کشور فراهم ساخته اند.

برنامه تجربه کانادایی  (Canadian Experience Class) بخشی از برنامه اکسپرس انتری میباشد که به نیروهای کار موقت در مشاغل تخصصی با حداقل یک سال سابقه کار در کانادا اجازه می دهد تا از این طریق برای اقامت دائم کانادا اقدام نمایند. این گزینه ی پرطرفدار، معمولاً برای آن دسته از نیروهای کار موقت است که امتیازلازم برای برنامه نیروی کار متخصص فدرال (Federal Skilled Worker) را به دست نیاورده‌اند.

حداقل شرایط مورد نیاز:

  • حداقل یک سال سابقه کارقانونی تمام وقت (یا معادل آن به صورت پاره وقت) در کانادا طی سه سال گذشته قبل از ارسال درخواست به اداره مهاجرت. این تجربه کاری می بایست جزو یک یا چند گروه از مشاغل ذکر شده در  NOC ( 0 ،A  یا B باشد)،
  • برنامه ریزی برای زندگی در خارج از استان کبک؛
  • داشتن حداقل سطح زبان انگلیسی یا فرانسوی.

همانطور که میبینید داشتن مدرک تحصیلی از الزامات نمیباشد با این حال میتواند به افزایش امتیاز شما برای شرکت در قرعه کشی کمک کند.

مراحل اقدام برای برنامه تجربه کانادایی:

مرحله 1. اخذ مجوز کار کانادا

مرحله 2: اتمام یک سال کار در کانادا

مرحله 3: اطمینان از واجد شرایط بودن

مرحله 4: ساخت پروفایل اکسپرس انتری و تکمیل آن

مرحله 5: ارسال تقاضا به اداره مهاجرت

اگر متقاضی مینیمم امتیازات مورد نیاز را کسب نموده باشد به عنوان کاندیدا شناخته میشود و در دور بعدی قرعه کشی برنامه اکسپرس انتری نامه دعوت به ارسال مدارک را دریافت می نماید و در طی 60 روز می بایست کپی مدارک درخواستی را از طریق پروفایل خود به اداره مهاجرت ارسال نماید.

Switch The Language