دانستنی های کانادا, راه اندازی کسب و کار in

انتقال پول از ایران به کانادا

صرافی های داخل ایران  میتوان به صرافی های داخل ایران به عنوان واسطه ای برای دریافت پول در کشور نگاه کرد. از آن جا که اکثریت شهروندان حساب های بانکی بین المللی ندارند، این صرافی ها به عنوان واسطه و میانجی کار را برایشان آسان تر می کنند. استفاده از سیستم سوئیفت این روش از […]

دانستنی های کانادا, دانستنی های مهاجرت, راه اندازی کسب و کار in

مالیات در کانادا

مالیات در کانادا یکی از بنیان های اقتصادی این کشور است. سیستم مالیاتی دقیق و شفاف و البته کمی پیچیده این کشور، مبنای درآمد دولت و ارائه خدمات رفاهی به شهروندان و مهاجران به این کشور است کانادایی ها هر سال از اوایل ماه فوریه تا آخر ماه آوریل فرم های مالیاتی خود را پر […]

Switch The Language