اسپانسرشیپ همسر

رنامه اسپانسرشیپ همسر کانادا به منظورگردهم آوردن افراد خانواده کنار یکدیگر به وجود آمده است. در واقع  خانه جاییست که خانواده کنار یکدیگر زندگی می کنند.

کانادا به شهروندان خود فرصت اسپانسر شدن عزیزان برای ادامه زندگی در کنار هم را می دهد. همانند سایر برنامه های مهاجرتی، دولت برای بررسی این پرونده به مدارک متعدد و مستندات به منظوراثبات رابطه شما نیاز دارد.

حال باهم چگونگی اسپانسر شدن برای همسر را بررسی می کنیم.

 

چه شرایطی برای اسپانسر کردن همسر یا شریک زندگی لازم می باشد؟

شما با دارا بودن شرایط زیر می توانید اسپانسر همسر یا شریک زندگی  خود باشید:

– سن ۱۸ سال به بالا؛

– داشتن اقامت دائم و یا پاسپورت کانادایی؛

– اثبات استقلال مالی و عدم دریافت کمک هزینه دولتی؛

– اثبات توانایی حمایت مالی همسر یا شریک زندگی خود و فرزندان وابسته ایشان; 

– اثبات اصالت رابطه.

 

مدارک مورد نیاز برای اسپانسر کردن همسر چیست؟

– کپی کارت اقامت دائم  یا کپی سند تابعیت شما;

– مدارک نشان دهنده وضعیت فعلی رابطه شما;

– سایرمدارک برای اثبات حقیقی بودن رابطه.

Switch The Language